Шановні студенти, викладачі, відвідувачі сайту!
Даний сайт є персональним сайтом викладача будівельних дисциплін Борщівського агротехнічного коледжу.
Створювався він перш за все для студентів денної та заочної форми навчання ВНЗ І-ІІ рівня акредитації як електронний навчальний ресурс.
Він для тих, хто хоче самостійно поглиблювати свої знання, самовдосконалюватися.
 

Будівельна професія - найактуальніша. Адже недарма прислів'я говорить: «Бог створив життя на Землі, а все інше зробили будівельники». Я вважаю, так воно і є насправді: все життя ми щось будуємо. Будуємо плани, будуємо своє майбутнє, будуємо власне щастя, будуємо стосунки.

Здавалося б, що спільного між будівництвом та творчістю? Та будувати - це синонім дієслова творити. На відміну від людей інших професій, які будують лише своє життя, є особливі люди - будівельники, які створюють по крупицях весь той світ, в якому ми живемо. Озирніться довкола: майже все, що робить наше життя легким і зручним, існує завдяки будівництву: будинки, споруди, собори, дороги, мости.

Професія будівельника завжди була однією з найшанобливіших у світі.

У Давньому Єгипті архітектор або будівельник повинні були здобути обов'язкову загальну освіту в "школі писарів", а майстерності він вчився в сім'ї: навики передавалися з покоління в покоління.

У Древній Греції визнаний фахівець відкривав приватну школу, де громадяни могли проходити навчання. До речі, діти майстрів не були зобов'язані продовжувати справу батьків, якщо не відчували до цього покликання. Наприклад, Сократ, хоча і був сином каменотеса, став надалі філософом. Учні здобували не лише теоретичну освіту, але і повинні були допомагати майстрові на об'єктах. Великого значення набувала спадкоємність. Наприклад, архітектор Каллікрат, один з творців Парфенона, був учнем майстра Аполонія. За переказами, вони навіть подорожували до Індії для вивчення архітектури цієї країни. До речі, будівельники Греції часто бували в інших країнах, наприклад, в Єгипті, щоб удосконалювати свою майстерність.

У Древньому Римі освіта будівельника включала не лише знання в області будматеріалів, будівельної справи, конструкцій будівель, але і відомості з геометрії, астрономії, історії, філософії і інших наук. Для підготовки архітекторів створювалися спеціальні школи. Нам відомі також підручники, по яких займалися майбутні будівельники, - наприклад, праця римського архітектора Вітрувія "Десять книг про архітектуру".

У Середньовіччі підготовка архітекторів протягом декількох століть була сконцентрована в монастирях. З розвитком міст з'явилися світські будівельники і архітектори, які отримували підготовку в цехових майстернях. У них досвід передавався переважно по спадку.

У епоху Відродження цехова система навчання модернізується. Будівельну майстерність перестали передавати по спадку. Сина віддавали до майстра, під керівництвом якого він вивчав архітектурне мистецтво, класичні пам'ятники, будматеріали, опановував способи їх обробки, знання в області математики і інших наук.

У 17-18 ст. в європейських країнах були відкриті академії витончених мистецтв, де готували архітекторів. У 1671 у Франції була заснована спеціальна Королівська академія архітектури. У ній майбутні архітектори проходили практичне навчання - кожен у свого майстра. Академія також видавала спеціальну літературу по різних курсах.

В середині 19 ст. у європейських країнах  з'явилися вищі інженерно-будівельні школи. У них почали готувати і інженерів архітектурного профілю. Це привело до розділення будівельної професії на дві: архітектора-художника і інженера-архітектора, або цивільного інженера. Таке розділення в більшості країн зберігається і зараз. Архітектурну освіту здобувають, як правило, на факультетах університетів. Проте випускники-архітектори для отримання додаткової кваліфікації будівельника складають окремі іспити.

Вступивши на відділення Будівництва та експлуатації будівель та споруд, Ви обрали найблагороднішу професію у світі. Після закінченння коледжу Ви здобудете освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста та кваліфікацію техніка-будівельника.
Молодший спеціаліст може працювати  в будівельних організаціях і їх підрозділах різних галузей народного господарства, що виконують будівництво та експлуатацію житлових, цивільних і промислових будівель і споруд незалежно від форм на посадах майстра і виконавця робіт, а також для роботи в проектних і конструкторських організаціях техніком-конструктором під керівництвом спеціалістів (інженерів).

Основні види діяльності молодшого спеціаліста:
Майстер будівельних і монтажних робіт
Повинен знати: технологію і організацію будівельних робіт, норми і правила прийому виконаних робіт, особливості будівельних матеріалів.

Виконавець робіт
Повинен знати: технологію і організацію виробництва, правила прийому виконаних робіт, вимоги будівельних норм і правил (БНіП), трудового законодавства.

Технік-конструктор
Повинен знати: особливості конструктивних рішень будівель і споруд, основних засобів архітектурних композицій.

Технік-доглядач
Повинен знати: норми і правила експлуатації та проведення ремонтів і реконструкції будівель і споруд.